KENKOGROUP
Máy lọc nước
Thiết bị vệ sinh
Máy năng lượng mặt trời
Máy nóng lạnh
Hệ thống lọc nước công nghiệp
Máy lọc nước

Dòng sản phẩm RO

Dòng sản phẩm RO

Máy lọc nước Smart Pro WIFI

Máy lọc nước Smart Pro WIFI

Máy nóng lạnh K8-HC05UF

Máy nóng lạnh K8-HC05UF

Máy nóng lạnh K8-HC06UF

Máy nóng lạnh K8-HC06UF

Dòng sản phẩm UF NANO SILVER

Dòng sản phẩm UF NANO SILVER

Máy nóng lạnh K8-HC04UF

Máy nóng lạnh K8-HC04UF

Máy nóng lạnh K8-HC03UF

Máy nóng lạnh K8-HC03UF

Máy nóng lạnh K8-HC06RO

Máy nóng lạnh K8-HC06RO

Máy nóng lạnh K8-HC05RO

Máy nóng lạnh K8-HC05RO

Máy nóng lạnh K8-HC04RO

Máy nóng lạnh K8-HC04RO

Máy nóng lạnh K8-HC03RO

Máy nóng lạnh K8-HC03RO

Dòng sản phẩm RO SMART

Dòng sản phẩm RO SMART

Dòng sản phẩm RO SUPER

Dòng sản phẩm RO SUPER
Máy nước nóng NLMT

Máy tấm panel KP2

Máy tấm panel KP2

Máy INOX KS-58-24

Máy INOX KS-58-24

Máy ruột nhựa KN-58-20

Máy ruột nhựa KN-58-20

Máy ruột nhựa KN-58-18

Máy ruột nhựa KN-58-18

Máy ruột nhựa KN-58-16

Máy ruột nhựa KN-58-16

Máy INOX KG-58-18

Máy INOX KG-58-18

Máy INOX KG-58-20

Máy INOX KG-58-20

Máy INOX KG-58-24

Máy INOX KG-58-24

Máy INOX KG-58-28

Máy INOX KG-58-28

Máy INOX KS-58-28

Máy INOX KS-58-28

Máy INOX KG-58-15

Máy INOX KG-58-15

Máy INOX KG-58-12

Máy INOX KG-58-12

Máy INOX KS-58-20

Máy INOX KS-58-20

Máy INOX KS-58-18

Máy INOX KS-58-18

Máy INOX KS-58-15

Máy INOX KS-58-15

Máy ruột nhựa KN-58-14

Máy ruột nhựa KN-58-14

Máy tấm panel chịu áp KPA2

Máy tấm panel chịu áp KPA2

Máy tấm panel chịu áp KPA1

Máy tấm panel chịu áp KPA1

Máy tấm panel KP1

Máy tấm panel KP1

Máy INOX KS-58-12

Máy INOX KS-58-12
Điện năng lượng mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời 400w Mono PERC(Full Black)

Tấm pin năng lượng mặt trời 400w Mono PERC(Full Black)

Tấm pin Panasonic công nghệ HIT

Tấm pin Panasonic công nghệ HIT

Đèn đương năng lượng mặt trời Vĩnh Thái

Đèn đương năng lượng mặt trời Vĩnh Thái

Máy inverter SMA

Máy inverter SMA

Máy inverter Goodwe 4kW, 5kW, 6kW, 8kW, 10kW và 15kW

Máy inverter Goodwe 4kW, 5kW, 6kW, 8kW, 10kW và 15kW

Máy inverter Omnik 3k/4k/5k

Máy inverter Omnik 3k/4k/5k

Tấm pin năng lượng mặt trời mono thương hiệu Q cell

Tấm pin năng lượng mặt trời mono thương hiệu Q cell

Tấm pin năng lượng mặt trời poly thương hiệu Q cell

Tấm pin năng lượng mặt trời poly thương hiệu Q cell

Tấm pin năng lượng mặt trời Mono thương hiệu AE Solar

Tấm pin năng lượng mặt trời Mono thương hiệu AE Solar

Tấm pin năng lượng mặt trời poly thương hiệu AE Solar

Tấm pin năng lượng mặt trời poly thương hiệu AE Solar

Tấm pin năng lượng mặt trời Mono thương hiệu Lezza

Tấm pin năng lượng mặt trời Mono thương hiệu Lezza

Pin năng lượng mặt trời Poly thương hiệu Lezza

Pin năng lượng mặt trời Poly thương hiệu Lezza
Hệ thống lọc nước công nghiệp

Hệ thống lọc 1200L/H

Hệ thống lọc 1200L/H

Hệ thống lọc 900L/H

Hệ thống lọc 900L/H

Hệ thống lọc 700L/H

Hệ thống lọc 700L/H

Hệ thống lọc 300L/H

Hệ thống lọc 300L/H

Hệ thống lọc 200L/H

Hệ thống lọc 200L/H
Máy lọc nước bán công nghiệp

Máy lọc nước bán công nghiệp

Máy lọc nước bán công nghiệp
Thiết bị vệ sinh

Vòi chén KEH-301S

Vòi chén KEH-301S

Vòi chén KEH-302S

Vòi chén KEH-302S

Vòi chén KEH-303S

Vòi chén KEH-303S

Vòi chén KEH-304S

Vòi chén KEH-304S

Vòi chén KEH-305S

Vòi chén KEH-305S

Vòi chén KEH-306S

Vòi chén KEH-306S

Vòi chén KEH-307SB

Vòi chén KEH-307SB

Vòi chén KEH-308

Vòi chén KEH-308

Vòi chén KEC-401S

Vòi chén KEC-401S

Vòi chén KEC-402S

Vòi chén KEC-402S

Vòi chén KEC-403S

Vòi chén KEC-403S

Vòi chén KEC-404

Vòi chén KEC-404

Vòi chén KEC-405

Vòi chén KEC-405

Vòi chén KEC-406

Vòi chén KEC-406

Vòi chén KEC-407

Vòi chén KEC-407

Vòi chén KEC-408

Vòi chén KEC-408

Chậu rửa chén KCR-01

Chậu rửa chén KCR-01

Chậu rửa chén KCR-02

Chậu rửa chén KCR-02

Chậu rửa chén KCR-03

Chậu rửa chén KCR-03

Chậu rửa chén KCR-04

Chậu rửa chén KCR-04

Chậu rửa chén KCR-05

Chậu rửa chén KCR-05

Chậu rửa chén KCR-06

Chậu rửa chén KCR-06

Chậu rửa chén CR-07

Chậu rửa chén CR-07

Chậu rửa chén KCR-08

Chậu rửa chén KCR-08

Sen cây nóng lạnh KEH-011S

Sen cây nóng lạnh KEH-011S

Sen cây nóng lạnh KEH-012S

Sen cây nóng lạnh KEH-012S

Sen cây nóng lạnh KEH-013S

Sen cây nóng lạnh KEH-013S

Sen cây nóng lạnh KEH-014S

Sen cây nóng lạnh KEH-014S

Sen cây nóng lạnh KEH-015

Sen cây nóng lạnh KEH-015

Sen cây nóng lạnh KE-016

Sen cây nóng lạnh KE-016

Sen cây nóng lạnh KEH-017

Sen cây nóng lạnh KEH-017

Vòi Lavabo KEH-201

Vòi Lavabo KEH-201

Vòi Lavabo KEH-202

Vòi Lavabo KEH-202

Vòi Lavabo KEH-203

Vòi Lavabo KEH-203

Vòi Lavabo KEH-204

Vòi Lavabo KEH-204

Vòi Lavabo KEH-205

Vòi Lavabo KEH-205

Vòi Lavabo KEH-206

Vòi Lavabo KEH-206

Vòi Lavabo KEH-207

Vòi Lavabo KEH-207

Vòi Lavabo KEH-208

Vòi Lavabo KEH-208

Vòi Lavabo KEH-209S

Vòi Lavabo KEH-209S

Vòi Lavabo KEH-210S

Vòi Lavabo KEH-210S

Vòi Lavabo KEH-211S

Vòi Lavabo KEH-211S

Vòi Lavabo KEH-212S

Vòi Lavabo KEH-212S

Vòi Lavabo KE-501S

Vòi Lavabo KE-501S

Vòi Lavabo KE-502S

Vòi Lavabo KE-502S

Vòi Lavabo KE-503

Vòi Lavabo KE-503

Vòi Lavabo KE-504

Vòi Lavabo KE-504

Vòi Lavabo KEC-505

Vòi Lavabo KEC-505

Vòi sen KEH-101

Vòi sen KEH-101

Vòi sen KEH-102

Vòi sen KEH-102

Vòi sen KEH-103

Vòi sen KEH-103

Vòi sen KEH-104

Vòi sen KEH-104

Vòi sen KEH-105

Vòi sen KEH-105

Vòi sen KEH-106

Vòi sen KEH-106

Vòi sen KEH-107

Vòi sen KEH-107

Vòi sen KEH-108

Vòi sen KEH-108

Vòi sen KEH-109S

Vòi sen KEH-109S

Vòi sen KEH-110S

Vòi sen KEH-110S

Vòi sen KEH-111S

Vòi sen KEH-111S

Vòi sen KEH-112S

Vòi sen KEH-112S

Vòi sen KEC-701S

Vòi sen KEC-701S

Vòi sen KEC-702

Vòi sen KEC-702

Vòi sen KEC-703

Vòi sen KEC-703

Vòi sen KEC-704

Vòi sen KEC-704

Vòi hồ KEC-601S

Vòi hồ KEC-601S

Vòi hồ KEC-602

Vòi hồ KEC-602

Vòi hồ KEC-603

Vòi hồ KEC-603

Vòi hồ KE-604

Vòi hồ KE-604

Vòi xịt VX-01S

Vòi xịt VX-01S

Vòi xịt VX-02

Vòi xịt VX-02

Vòi xịt VX-03

Vòi xịt VX-03

Vòi xịt VX-04

Vòi xịt VX-04

Tay sen TS-01S

Tay sen TS-01S

Tay sen TS-02S

Tay sen TS-02S

Tay sen TS-03

Tay sen TS-03

Tay sen TS-04

Tay sen TS-04

Tay sen TS-05

Tay sen TS-05

Tay sen TS-06

Tay sen TS-06

Tay sen TS-07

Tay sen TS-07
Nhật Hưng SOLAR

Công trình điện mặt trời tại nhà dân tại Long An

Công trình điện mặt trời tại nhà dân tại Long An

Công trình điện mặt trời ở Tân Uyên, Bình Dương

Công trình điện mặt trời ở Tân Uyên, Bình Dương

Công trình điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Long An

Công trình điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Long An

Lắp đặt công trình điện năng lượng mặt trời tại Quận 12

Lắp đặt công trình điện năng lượng mặt trời tại Quận 12

Công trình lắp đặt điện năng lượng mặt trời nhà dân ở Dĩ An

Công trình lắp đặt điện năng lượng mặt trời nhà dân ở Dĩ An

Cồng trình điện mặt trời tại nhà dân ở TP.HCM

Cồng trình điện mặt trời tại nhà dân ở TP.HCM

Công trình điện mặt trời tại nhà dân ở Bình Dương

Công trình điện mặt trời tại nhà dân ở Bình Dương

Công trình điện mặt trời tại nhà dân ở TP.HCM

Công trình điện mặt trời tại nhà dân ở TP.HCM

Công trình điện mặt trời tại nhà dân ở TP.HCM

Công trình điện mặt trời tại nhà dân ở TP.HCM

Công trình điện mặt trời tại nhà dân ở Đồng Nai, Long Thành

Công trình điện mặt trời tại nhà dân ở Đồng Nai, Long Thành

Cồng trình điện mặt trời cây xăng, 30Kw, Đồng Nai

Cồng trình điện mặt trời cây xăng, 30Kw, Đồng Nai

Công trình điện mặt trời tại nhà dân ở TP.HCM

Công trình điện mặt trời tại nhà dân ở TP.HCM

Công trình điện mặt năng lượng 7kw, tại nhà dân Long Thành, Đồng Nai

Công trình điện mặt năng lượng 7kw, tại nhà dân Long Thành, Đồng Nai

Công trình điện mặt trời tại nhà dân ở Sóc Trăng

Công trình điện mặt trời tại nhà dân ở Sóc Trăng

Công trình điện mặt trời tại nhà dân ở Đồng Nai

Công trình điện mặt trời tại nhà dân ở Đồng Nai

Công trình điện mặt trời 60 Kwp: Công ty Phan Hoàng Gia, Bình Dương

Công trình điện mặt trời 60 Kwp: Công ty Phan Hoàng Gia, Bình Dương

Công trình điện mặt trời tại nhà dân ở Long An

Công trình điện mặt trời tại nhà dân ở Long An

Công trình điện mặt trời: vườn Lan, 50Kw, Đồng Nai

Công trình điện mặt trời: vườn Lan, 50Kw, Đồng Nai

Công trình 130Kw: Công ty TNHH Cường Tuấn DT767. Vĩnh Tân, Vĩnh cửu, Đồng Nai

Công trình 130Kw: Công ty TNHH Cường Tuấn DT767. Vĩnh Tân, Vĩnh cửu, Đồng Nai

Công trình 50Kw: Dì Tuyết, Long Thành

Công trình 50Kw: Dì Tuyết, Long Thành

Công trình 2 Mw: Công ty niệm Kim Cương, Đường KB 63, P.Tx., Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

Công trình 2 Mw: Công ty niệm Kim Cương, Đường KB 63, P.Tx., Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
© Copyright 2021- Design by TRIỆU TÍN
KENKOGROUP
KENKOGROUP
KENKOGROUP KENKOGROUP KENKOGROUP KENKOGROUP