KENKOGROUP
Máy lọc nước
Máy năng lượng mặt trời
Máy nóng lạnh
Hệ thống lọc nước công nghiệp
Máy lọc nước

Máy lọc nước RO HYDROGEN ION - Kiềm

Máy lọc nước RO HYDROGEN ION - Kiềm

Máy nóng lanh nguội RO cao cấp - PLUS

Máy nóng lanh nguội RO cao cấp - PLUS

Dòng sản phẩm RO

Dòng sản phẩm RO

Máy lọc nước Smart Pro WIFI

Máy lọc nước Smart Pro WIFI

Máy nóng lạnh K9HC-05UF

Máy nóng lạnh K9HC-05UF

Máy nóng lạnh K8HC-06UF

Máy nóng lạnh K8HC-06UF

Dòng sản phẩm UF NANO SILVER

Dòng sản phẩm UF NANO SILVER

Máy nóng lạnh K9HC-04UF

Máy nóng lạnh K9HC-04UF

Máy nóng lạnh nguội K9HC-03UF

Máy nóng lạnh nguội K9HC-03UF

Máy nóng lạnh K8HC-06RO

Máy nóng lạnh K8HC-06RO

Máy nóng lạnh K9HC-05RO

Máy nóng lạnh K9HC-05RO

Máy nóng lạnh K9HC-04RO

Máy nóng lạnh K9HC-04RO

Máy nóng lạnh nguội K9HC-03RO

Máy nóng lạnh nguội K9HC-03RO

Dòng sản phẩm RO SMART

Dòng sản phẩm RO SMART

Dòng sản phẩm RO SUPER

Dòng sản phẩm RO SUPER
Máy nước nóng NLMT

Máy tấm panel KP2

Máy tấm panel KP2

Máy INOX KS-58-24

Máy INOX KS-58-24

Máy ruột nhựa KN-58-20

Máy ruột nhựa KN-58-20

Máy ruột nhựa KN-58-18

Máy ruột nhựa KN-58-18

Máy ruột nhựa KN-58-16

Máy ruột nhựa KN-58-16

Máy INOX KG-58-18

Máy INOX KG-58-18

Máy INOX KG-58-20

Máy INOX KG-58-20

Máy INOX KG-58-24

Máy INOX KG-58-24

Máy INOX KG-58-28

Máy INOX KG-58-28

Máy INOX KS-58-28

Máy INOX KS-58-28

Máy INOX KG-58-15

Máy INOX KG-58-15

Máy INOX KG-58-12

Máy INOX KG-58-12

Máy INOX KS-58-20

Máy INOX KS-58-20

Máy INOX KS-58-18

Máy INOX KS-58-18

Máy INOX KS-58-15

Máy INOX KS-58-15

Máy ruột nhựa KN-58-14

Máy ruột nhựa KN-58-14

Máy tấm panel chịu áp KPA2

Máy tấm panel chịu áp KPA2

Máy tấm panel chịu áp KPA1

Máy tấm panel chịu áp KPA1

Máy tấm panel KP1

Máy tấm panel KP1

Máy INOX KS-58-12

Máy INOX KS-58-12
Hệ thống lọc nước công nghiệp

Hệ thống lọc 1200L/H

Hệ thống lọc 1200L/H

Hệ thống lọc 900L/H

Hệ thống lọc 900L/H

Hệ thống lọc 700L/H

Hệ thống lọc 700L/H

Hệ thống lọc 300L/H

Hệ thống lọc 300L/H

Hệ thống lọc 200L/H

Hệ thống lọc 200L/H
Máy lọc nước bán công nghiệp

Máy lọc nước bán công nghiệp KBC150

Máy lọc nước bán công nghiệp KBC150

Máy lọc nước bán công nghiệp KBC100

Máy lọc nước bán công nghiệp KBC100

Máy lọc nước bán công nghiệp KBC75

Máy lọc nước bán công nghiệp KBC75

Máy lọc nước bán công nghiệp KBC50

Máy lọc nước bán công nghiệp KBC50

Máy lọc nước bán công nghiệp KBC40

Máy lọc nước bán công nghiệp KBC40
Thiết bị vệ sinh

Vòi chén KEH-301S

Vòi chén KEH-301S

Vòi chén KEH-302S

Vòi chén KEH-302S

Vòi chén KEH-303S

Vòi chén KEH-303S

Vòi chén KEH-304S

Vòi chén KEH-304S

Vòi chén KEH-305S

Vòi chén KEH-305S

Vòi chén KEH-306S

Vòi chén KEH-306S

Vòi chén KEH-307SB

Vòi chén KEH-307SB

Vòi chén KEH-308

Vòi chén KEH-308

Vòi chén KEC-401S

Vòi chén KEC-401S

Vòi chén KEC-402S

Vòi chén KEC-402S

Vòi chén KEC-403S

Vòi chén KEC-403S

Vòi chén KEC-404

Vòi chén KEC-404

Vòi chén KEC-405

Vòi chén KEC-405

Vòi chén KEC-406

Vòi chén KEC-406

Vòi chén KEC-407

Vòi chén KEC-407

Vòi chén KEC-408

Vòi chén KEC-408

Chậu rửa chén KCR-01

Chậu rửa chén KCR-01

Chậu rửa chén KCR-02

Chậu rửa chén KCR-02

Chậu rửa chén KCR-03

Chậu rửa chén KCR-03

Chậu rửa chén KCR-04

Chậu rửa chén KCR-04

Chậu rửa chén KCR-05

Chậu rửa chén KCR-05

Chậu rửa chén KCR-06

Chậu rửa chén KCR-06

Chậu rửa chén CR-07

Chậu rửa chén CR-07

Chậu rửa chén KCR-08

Chậu rửa chén KCR-08

Sen cây nóng lạnh KEH-011S

Sen cây nóng lạnh KEH-011S

Sen cây nóng lạnh KEH-012S

Sen cây nóng lạnh KEH-012S

Sen cây nóng lạnh KEH-013S

Sen cây nóng lạnh KEH-013S

Sen cây nóng lạnh KEH-014S

Sen cây nóng lạnh KEH-014S

Sen cây nóng lạnh KEH-015

Sen cây nóng lạnh KEH-015

Sen cây nóng lạnh KE-016

Sen cây nóng lạnh KE-016

Sen cây nóng lạnh KEH-017

Sen cây nóng lạnh KEH-017

Vòi Lavabo KEH-201

Vòi Lavabo KEH-201

Vòi Lavabo KEH-202

Vòi Lavabo KEH-202

Vòi Lavabo KEH-203

Vòi Lavabo KEH-203

Vòi Lavabo KEH-204

Vòi Lavabo KEH-204

Vòi Lavabo KEH-205

Vòi Lavabo KEH-205

Vòi Lavabo KEH-206

Vòi Lavabo KEH-206

Vòi Lavabo KEH-207

Vòi Lavabo KEH-207

Vòi Lavabo KEH-208

Vòi Lavabo KEH-208

Vòi Lavabo KEH-209S

Vòi Lavabo KEH-209S

Vòi Lavabo KEH-210S

Vòi Lavabo KEH-210S

Vòi Lavabo KEH-211S

Vòi Lavabo KEH-211S

Vòi Lavabo KEH-212S

Vòi Lavabo KEH-212S

Vòi Lavabo KE-501S

Vòi Lavabo KE-501S

Vòi Lavabo KE-502S

Vòi Lavabo KE-502S

Vòi Lavabo KE-503

Vòi Lavabo KE-503

Vòi Lavabo KE-504

Vòi Lavabo KE-504

Vòi Lavabo KEC-505

Vòi Lavabo KEC-505

Vòi sen KEH-101

Vòi sen KEH-101

Vòi sen KEH-102

Vòi sen KEH-102

Vòi sen KEH-103

Vòi sen KEH-103

Vòi sen KEH-104

Vòi sen KEH-104

Vòi sen KEH-105

Vòi sen KEH-105

Vòi sen KEH-106

Vòi sen KEH-106

Vòi sen KEH-107

Vòi sen KEH-107

Vòi sen KEH-108

Vòi sen KEH-108

Vòi sen KEH-109S

Vòi sen KEH-109S

Vòi sen KEH-110S

Vòi sen KEH-110S

Vòi sen KEH-111S

Vòi sen KEH-111S

Vòi sen KEH-112S

Vòi sen KEH-112S

Vòi sen KEC-701S

Vòi sen KEC-701S

Vòi sen KEC-702

Vòi sen KEC-702

Vòi sen KEC-703

Vòi sen KEC-703

Vòi sen KEC-704

Vòi sen KEC-704

Vòi hồ KEC-601S

Vòi hồ KEC-601S

Vòi hồ KEC-602

Vòi hồ KEC-602

Vòi hồ KEC-603

Vòi hồ KEC-603

Vòi hồ KE-604

Vòi hồ KE-604

Vòi xịt VX-01S

Vòi xịt VX-01S

Vòi xịt VX-02

Vòi xịt VX-02

Vòi xịt VX-03

Vòi xịt VX-03

Vòi xịt VX-04

Vòi xịt VX-04

Tay sen TS-01S

Tay sen TS-01S

Tay sen TS-02S

Tay sen TS-02S

Tay sen TS-03

Tay sen TS-03

Tay sen TS-04

Tay sen TS-04

Tay sen TS-05

Tay sen TS-05

Tay sen TS-06

Tay sen TS-06

Tay sen TS-07

Tay sen TS-07
© Copyright 2022- Design by TRIỆU TÍN
KENKOGROUP
KENKOGROUP
KENKOGROUP KENKOGROUP KENKOGROUP KENKOGROUP