KENKOGROUP
Chậu rửa chén
Danh mục    

Chậu rửa chén KCR-08

Giá: 3,500,000 đ
Model: KCR-08
 • KT: 1200 x 500 x 230 mm

Chậu rửa chén CR-07

Giá: 2,360,000 đ
Model: KCR-07
 • KT: 980 x 480 x 230 mm

Chậu rửa chén KCR-06

Giá: 5,000,000 đ
Model: KCR-06
 • Inox 304
 • KT: 820 x 450 x 230 mm

Chậu rửa chén KCR-05

Giá: 5,400,000 đ
Model: KCR-05
 • KT: 820 x 450 x 230 mm

Chậu rửa chén KCR-04

Giá: 6,500,000 đ
Model: KCR-04
 • Inox 304
 • KT: 1000 x 460 x 230 mm

Chậu rửa chén KCR-03

Giá: 4,000,000 đ
Model: KCR-03
 • Inox 304
 • KT: 600 x 450 x 230 mm

Chậu rửa chén KCR-01

Giá: 9,250,000 đ
Model: KCR-01
 • Inox 304
 • KT: 1100 x 480 x 230 mm

Chậu rửa chén KCR-02

Giá: 7,600,000 đ
Model: KCR-02
 • Inox 304
 • KT :1000 x 450 x 230 mm
© Copyright 2021- Design by TRIỆU TÍN
KENKOGROUP
KENKOGROUP
KENKOGROUP KENKOGROUP KENKOGROUP KENKOGROUP