KENKOGROUP
Hệ thống lọc nước công nghiệp
Danh mục    

Hệ thống lọc 300L/H

Giá: 53,000,000 đ
Model: KCN-300

Công suất lọc: 250L/H ~ 300L/H

Hệ thống lọc 200L/H

Giá: 35,000,000 đ
Model: KCN-200

Công suất lọc: 150L/H ~ 200L/H

Hệ thống lọc 700L/H

Giá: 72,000,000 đ
Model: KCN-700

Công suất lọc: 500L/H ~ 700L/H

Hệ thống lọc 900L/H

Giá: 91,000,000 đ
Model: KCN-900

Công suất lọc: 750L/H ~ 900L/H

Hệ thống lọc 1200L/H

Giá: 122,000,000 đ
Model: KCN-1200

Công suất lọc: 1000L/H ~ 1200L/H

© Copyright 2021- Design by TRIỆU TÍN
KENKOGROUP
KENKOGROUP
KENKOGROUP KENKOGROUP KENKOGROUP KENKOGROUP